part7-pic

Periodyzacja treningu

W treningu sportowym zależy nam na rozwinięciu trzech cech podstawowych: wytrzymałości, siły i szybkości oraz tzw. cech zaawansowanych: wytrzymałości siłowej, wytrzymałości anaerobowej oraz mocy.

Każdą z tych cech rozwijamy poprzez odpowiednio dobrany trening.

Aby trening nie był chaotyczny należy postępować według określonego planu. Wiąże się z tym podjęcie periodyzacji a więc takiej koncepcji treningu, w której cały rok podzielony jest na okresy – mezocykle i mikrocykle. W każdym z tych okresów treningi realizowane są w ściśle określonym celu. Zaczynają się od ćwiczeń budujących kondycję ogólną i prowadzą do ćwiczeń charakterystycznych dla obciążeń odpowiadających zawodom.

Należy pamiętać, że efektywny trening jest możliwy tylko wtedy, gdy będą zachowane odpowiednie proporcje między obciążeniem a odpoczynkiem. Odnosi się to zarówno do mezo- i mikrocykli jak i całego roku.

Poszczególne mezocykle to: okres przygotowawczy, okres podstawowy (baza), rozbudowa, szczyt formy, wyścig i okres przejściowy.

 

OKRES PRZEJŚCIOWY

Po ostatnim wyścigu w roku przechodzimy do okresu przejściowego. Zazwyczaj ma to miejsce z początkiem października. Okres ten może trwać trzy do pięciu tygodni, a celem jego jest odpoczynek i regeneracja organizmu po intensywnych treningach i wyścigach.

Co najmniej dwa tygodnie warto przeznaczyć na bierny odpoczynek. Najlepszy jest wyjazd w sympatyczne, wakacyjne miejsce. Pozwoli nam to na odzyskanie pełni sił fizycznych i psychicznych. Wbrew temu, co często się słyszy na temat treningu, nie należy obawiać się dwóch do trzech tygodni bez roweru. Im bardziej intensywny i trudny sezon mamy za sobą, tym okres lenistwa sportowego może być dłuższy, nie krócej niż dwa tygodnie i nie dłużej niż trzy.

W pierwszym tygodniu po ostatnim wyścigu należy wykonać kilka jazd z intensywnością charakterystyczną dla aktywnej regeneracji. Drugi i trzeci tydzień to odpoczynek bierny, w trakcie którego możemy korzystać z rozmaitych zabiegów fizjoterapeutycznych pozwalających na wyleczenie kontuzji i nawarstwiających się mikrourazów – w tym czasie odstawiamy rower.

Czwarty lub piąty tydzień to podjęcie aktywności, najlepiej przez uprawianie innych sportów.

Należy podkreślić, że każdy z nas potrzebuje nieco innego, indywidualnego postępowania, aby regeneracja była pełna.

Po okresie przejściowym płynnie przechodzimy do okresu przygotowawczego.

 

OKRES PRZYGOTOWAWCZY

Okres ten obejmuje zazwyczaj trzy do ośmiu tygodni. Sama nazwa sugeruje, że jest to okres przygotowujący do właściwego, bardziej zaawansowanego treningu kolarskiego. W tym czasie kładziemy nacisk na trening ogólnoustrojowy. Ćwiczenia głównie prowadzone są w strefie tlenowej, ale nie tylko, niektóre ćwiczenia robione są z dość dużą intensywnością, ale w krótkim czasie. Celem w tym okresie jest rozwój cech motorycznych, a to: siły, wytrzymałości, szybkości, koordynacji ruchowej, gibkości i równowagi. Powinniśmy w miarę możliwości zastąpić trening na rowerze innymi formami aktywności.

Zaleca się trening na siłowni, pływanie, biegi narciarskie, ćwiczenia gimnastyczne, marszobiegi, narciarstwo zjazdowe, wycieczki górskie. Ponadto świetnie sprawdzają się zajęcia na ściance wspinaczkowej oraz wprowadzenie elementów treningu stosowanego w sportach walki.

Jeśli chodzi o rower, to dobra będzie ”zabawa rowerowa”  szczególnie na śniegu. Jeśli jazda na trenażerze, to treningi techniki pedałowania (okrągły obrót).

Ćwiczenia ogólnorozwojowe są niezwykle istotnym elementem treningu i nie powinny być zaniedbywane. Dotyczy to szczególnie młodych adeptów kolarstwa.

Dodaj komentarz